کدوم سایت کسب درآمد رو بیشتر ترجیح می دهید؟
(31.81%) 35
CoinPot
(23.63%) 26
FaucetHub
(11.81%) 13
Adbtc
(3.636%) 4
Clixco
(4.545%) 5
CoinTiply
(1.818%) 2
FreeBitco
(10.90%) 12
ClaimFreeCoins
(0%) 0
BtcSpinner
(8.181%) 9
Brave
(3.636%) 4
سایر

تعداد شرکت کنندگان : 110